Thực đơn theo ngày

Thực đơn theo giá

Suất ăn công nghiệp

thông tin liên hệ
Nguyễn Ngọc Thùy
Giám Đốc
0967 124 539 - 0650 3572828

Anh Đoàn Trung Kiên

0917.303.404 - 0967.303.404

THỰC ĐƠN THEO NGÀY

Thực đơn thứ 2
Thực đơn thứ 2
Thực đơn thứ 2
Thực đơn thứ 2
Thực đơn thứ 3
Thực đơn thứ 3
Thực đơn thứ 4
Thực đơn thứ 4
Thực đơn thứ 5
Thực đơn thứ 5
Thực đơn thứ 5
Thực đơn thứ 5
Thực đơn thứ 6
Thực đơn thứ 6
Thực đơn thứ 7
Thực đơn thứ 7

THỰC ĐƠN THEO GIÁ

Phần ăn 15-20N
Phần ăn 15-20N
Phần ăn 15-20N
Phần ăn 15-20N
Phần ăn 20-25N
Phần ăn 20-25N
Phần ăn trên 25N
Phần ăn trên 25N

SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Suất ăn trường học
Suất ăn trường học
Suất ăn công ty
Suất ăn công ty
Suất ăn bệnh viện
Suất ăn bệnh viện
Suất ăn văn phòng
Suất ăn văn phòng